NEZDRAVOTNÍ VÝKONY

– vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (úrazové pojištění, vyhodnocení bolestného)         200,-

– vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (trvalé následky)                                                    400,-

– dodatečný výpis ze zdravotní dokumentace                                                                                100,-

ZDRAVOTNÍ VÝKONY

– příprava odstředěné krevní plasmy PRP – nehrazeno ze zdrav.pojištění                                     790,-

– aplikace kolagenové injekce Guna MD (včetně materiálu)                                                            290,-

Pro pacienty nesmluvných zdravotních pojišťoven:

– cílené ortopedické vyšetření                                                                                                     240,-

– kontrolní ortopedické vyšetření                                                                                                120,-

– obstřik do kloubu                                                                                                      160,- (+léčivo)

– obstřik bolestivého místa (mimo kloub)                                                                        90,- (+ léčivo)

– cena léčiva (podle druhu)                                                                                                     20-65,-